Forlaget Solo

Forlaget Solo

Forlaget Solo udgiver bøger, cd'er, sange,
musicals og andet materiale af Linda Vilhelmsen.

Undervisningsmaterialet henvender sig primært til musikundervisere, lærere og pædagoger, men også forældre, skoler, institutioner og andre med interesse for børns sanglige og musikalske udvikling vil kunne finde inspiration.

Cd'en Giraffen Gumle henvender sig til alle mellem 3 og 90 år og repræsenterer et lille udsnit af de over 100 sange, Linda Vilhelmsen har skrevet.

På Forlaget Solo kan man bestille den eller de sange, man ønsker, enkeltvis - og så kan man ringe og få en snak med forfatteren, hvis man har brug for hjælp eller inspiration til materiale, man har købt. De fleste sange er indspillet i en øveversion (klaver/sang) og kan for et mindre beløb bestilles sammen med noder og tekst.

Få skrevet en sang

Få skrevet en sang

Forlaget Solo er det eneste forlag, hvor lærere
og pædagoger kan få skrevet en sang, der er skræddersyet efter oplæg fra den, der bestiller.

Prisen er den samme som for alle andre sange
fra Forlaget Solo - nemlig kun 37,50 kr.

Mere her ...

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen
Seminarielektor, cand.pæd.
Skole- og studiecoach


Læs mere her ...

Udgivelser


Få skrevet en sang

Bestilling

På vej til musik 1/2

På vej til musik er et helt nyt system for musiklærere i folkeskolen. Det velfunderede system er velegnet for såvel faguddannede musiklærere som vikarer.

På vej til musik 1 dækker indskolingen, mens På vej til musik 2 er beregnet til 3. og 4. klasse.

På vej til musik 3

På vej til musik 3 omhandler musikundervisningen i 5. og 6. klasse og indeholder som de to første teoretisk funderede råd, fif, gode sange og meget andet. Den er udkommet i foråret 2009.

Hvert bind af På vej til musik indeholder bog, cd og dvd og dækker tilsammen behovet for alle, der skal undervise i musik i folkeskolen.

Materialet er udarbejdet af Linda Vilhelmsen i samarbejde med Søren Graff, og det udkommer på forlaget Dansk Sang.

Bestil bøgerne her ...