Når børn synger, hva' så?

Når børn synger, hva' så?
af Linda Vilhelmsen
kr. 248.- incl. moms

Bestil her

Indledning og indholdsfortegnelse

Introduktion

Når børn synger, hva’ så? introducerer nye indfaldsvinkler på arbejdet med børns sanglige udvikling med afsæt i stemmebevidsthed, det sanglige stemmeværd og associativt stemmearbejde. Områderne belyses i et psykologisk, pædagogisk og didaktisk perspektiv med mange indfaldsvinkler fra praksis; dels ud fra cases, eksempler og beskrivelser, dels ud fra en række sange med noder og idesider.

Når børn synger, hva’ så? sætter fokus på kulturelle aspekter af den sanglige udfoldelse samt på konsekvenserne i relation til musiklæreres, læreres og pædagogers rolle som kulturformidlere og undervisere indenfor området sang og stemmebrug.

Når børn synger, hva’ så? inddrager væsentlige områder af nyere forskning indenfor børns sanglige udvikling, intonationsudvikling og falsksyngeri; forskning, der viser, at vi må tage en række myter og forestillinger op til revision. Det er bogens tese, at hvis vi vil bidrage til at børn udvikler tillid til deres egen sanglige kompetence, må vi anlægge et mere nuanceret stemmesyn, end vi traditionelt gør. Bogen argumenterer for nødvendigheden - og forsøger at synliggøre mulighederne - af et nyt syn på stemmen.

Målgruppen er lærer- og pædagogseminarier, musikkonservatorier, folkeskolens musiklærere og lærere samt pædagoger inden for førskoleområdet. Men også børnekorledere, musikskolelærere og andre med interesse for børns sanglige udvikling vil kunne hente inspiration.

Indledning og indholdsfortegnelse

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Afdelingsleder, mus.pæd. (AM),
cand.pæd.,coach, sanger,
forfatter og komponist.
Tidligere seminarielektor.
Født 1955.Læs mere her

Når børn synger, hva' så?

Bøger

På vej til kor - i folkeskolen

På vej til kor - i folkeskolen tager afsæt i de helt særlige præmisser for og udfordringer i arbejdet med kor i folkeskolen.

På en række områder gør bogen op med det traditionelle syn på børnekor, og den tilbyder en lang række ideer til arbejdet med skolekor i praksis.

På vej til musik 1/2

På vej til musik er et helt nyt system for musiklærere i folkeskolen. Det velfunderede system er velegnet for såvel faguddannede musiklærere som vikarer.

På vej til musik 1 dækker indskolingen, mens På vej til musik 2 er beregnet til 3. og 4. klasse.

På vej til musik 3

På vej til musik 3 omhandler musikundervisningen i 5. og 6. klasse og indeholder som de to første teoretisk funderede råd, fif, gode sange og meget andet.

Hvert bind af På vej til musik indeholder bog, cd og dvd og dækker tilsammen behovet for alle, der skal undervise i musik i folkeskolen.

Bestil bøgerne fra "På vej..."-serien her