Rytmeark

Der er rytmeark til

  • 4/4 congarytmer
  • 4/4 claves/koklokkerytmer, timbales og gulvtam-tam

  • Disse kan blandes på tværs

  • 4/4 swing - congarytmer
  • 4/4 swing - claves/koklokke og gulvtamtam

  • Disse kan blandes på tværs

  • 3/4 blandede instrumenter (conga, claves/koklokke og gulvtam-tam)
  • 6/8 blandede instrumenter (conga, claves/koklokke og gulvtam)

Brug af rytmearkene

Arkene er ment som ideer til rytmesprogbrug i forbindelse med percussionarbejde - ikke en facitliste. Du er altid velkommen til at bytte mine forslag til sprogbrug ud, hvis du har en bedre ide

Ved f.eks. 4/4-dels rytmerne står, at de kan "blandes" med de fleste genrer, der hører under 4/4 - undtagen swing-rytmer, som har sine egne ark). Lær rytmerne godt at kende - og brug dine ører kritisk, når du vælger, om en rytme passer med en genre. For eksempel kan tempoet være afgørende for, om rytmen er let eller svær.

I princippet kan man blande de respektive rytmer, der er på hver side - men det er sjældent klogt at gøre det på een gang. Nøjes med at blande to-tre rytmer ad gangen i en given sang.

Alle rytmer angiver en udgangsposition: Det henviser til, at hver rytme har et udgangspunkt for, hvordan hænderne ligger før man spiller rytmen. Jeg plejer at kalde det "KLAR-PARAT-START".

Det betaler sig at træne "KLAR-PARAT-START"-positionerne mange gange - og det bør selvsagt gøres på en levende og varieret måde.

Rytmearkene - i alt 9 sider - sælges kun samlet. De koster kr. 100.- incl. moms.

Bestil rytmeark her

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Afdelingsleder, mus.pæd. (AM),
cand.pæd.,coach, sanger,
forfatter og komponist.
Tidligere seminarielektor.
Født 1955.Læs mere her

Bøger

På vej til kor - i folkeskolen

På vej til kor - i folkeskolen tager afsæt i de helt særlige præmisser for og udfordringer i arbejdet med kor i folkeskolen.

På en række områder gør bogen op med det traditionelle syn på børnekor, og den tilbyder en lang række ideer til arbejdet med skolekor i praksis.

På vej til musik 1/2

På vej til musik er et helt nyt system for musiklærere i folkeskolen. Det velfunderede system er velegnet for såvel faguddannede musiklærere som vikarer.

På vej til musik 1 dækker indskolingen, mens På vej til musik 2 er beregnet til 3. og 4. klasse.

På vej til musik 3

På vej til musik 3 omhandler musikundervisningen i 5. og 6. klasse og indeholder som de to første teoretisk funderede råd, fif, gode sange og meget andet.

Hvert bind af På vej til musik indeholder bog, cd og dvd og dækker tilsammen behovet for alle, der skal undervise i musik i folkeskolen.

Bestil bøgerne fra "På vej..."-serien her

Når børn synger, hva' så?

Når børn synger, hva' så? introducerer nye indfaldsvinkler på arbejdet med børns sanglige udvikling.

Bogen sætter fokus på kulturelle aspekter af den sanglige udfoldelse ...

Læs mere her