Sang og stemmebrug

Sang og stemmebrug

At gå til sang:

At arbejde med stemmen er et arbejde med hele personen. Stemmeproblemer skal sjældent løses i selve stemmen, men i de bagvedliggende forhold, der har affødt problemet.

Typiske stemmeproblemer kan være:

  • et begrænset stemmeomfang
  • manglende klang i stemmen
  • spændinger i forskellige dele af syngeapparatet og kroppen
  • en for kraftig eller svag stemmebrug
  • falsksyngeri

I arbejdet med stemmen er der tale om at arbejde såvel med psykisk betingede forhold som med fysiologisk betingede forhold. Psyke og fysiologi er uadskillelige i stemmebrug – både i sang og i tale.

Mit afsæt for sangundervisning er coachens: Vi fokuserer sammen på at opøve bevidsthed om, hvad man reelt gør med stemmen - mere end på hvad jeg mener, der bør gøres. Som sanglærer ved jeg naturligvis, hvordan problemerne kan løses, men det er den enkelte, der bestemmer, i hvilken retning vi skal gå. Der er i høj grad tale om at hjælpe til at opøve bevidsthed om, hvilke muligheder den enkeltes stemme rummer og hvad han eller hun ønsker at kunne med sin stemme.

At forbedre sin brug af talestemmen:

Mange mennesker har brug for at bruge stemmen i professionelt øjemed; lærere, pædagoger, speakere, receptionister, foredragsholdere og mange andre. Man kan opnå endog særdeles gode resultater på kort tid, når man opøver bevidsthed om stemmens betydning og samtidigt får redskaber til at ændre sin stemmebrug, så den fremstår mere nuanceret.

Særligt om børn og unge:

Med speciale i at imødegå og afhjælpe falsksyngeri og stemmefunktionelle vanskeligheder arbejder jeg med børn fra ca. 8 år og med unge, der af den ene eller anden grund ønsker at forbedre deres stemmebrug. I tilfælde af stemmefunktionelle vanskeligheder vil jeg altid henvise til en klinisk undersøgelse på en øre-næse-halsafdeling før vi begynder arbejdet.


Sangcoach

Du er god nok, Søren Bruun Linda Vilhelmsen var sang-coach for skuespillerne i musicalen "Du er god nok, Søren Brun".
Den blev opført af teaterforeningen ”Maskerne” i januar 2009 i Ringsted Kongrescenter.
Matilde Askholm instruerede.

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Afdelingsleder, mus.pæd. (AM),
cand.pæd.,coach, sanger,
forfatter og komponist.
Tidligere seminarielektor.
Født 1955.Læs mere her

Bøger

På vej til kor - i folkeskolen

På vej til kor - i folkeskolen tager afsæt i de helt særlige præmisser for og udfordringer i arbejdet med kor i folkeskolen.

På en række områder gør bogen op med det traditionelle syn på børnekor, og den tilbyder en lang række ideer til arbejdet med skolekor i praksis.

På vej til musik 1/2

På vej til musik er et helt nyt system for musiklærere i folkeskolen. Det velfunderede system er velegnet for såvel faguddannede musiklærere som vikarer.

På vej til musik 1 dækker indskolingen, mens På vej til musik 2 er beregnet til 3. og 4. klasse.

På vej til musik 3

På vej til musik 3 omhandler musikundervisningen i 5. og 6. klasse og indeholder som de to første teoretisk funderede råd, fif, gode sange og meget andet.

Hvert bind af På vej til musik indeholder bog, cd og dvd og dækker tilsammen behovet for alle, der skal undervise i musik i folkeskolen.

Bestil bøgerne fra "På vej..."-serien her

Når børn synger, hva' så?

Når børn synger, hva' så? introducerer nye indfaldsvinkler på arbejdet med børns sanglige udvikling.

Bogen sætter fokus på kulturelle aspekter af den sanglige udfoldelse ...

Læs mere her

Giraffen Gumle

Giraffen Gumle er en af
Danmarks mest populære
børne-cd'er.

Bestil den her ...